Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021
28/05/2021 10:01:29 0 2959

Sáng ngày 26/5/2021, Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu...

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022
19/02/2021 11:09:13 0 1454
Thực hiện các công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm Quyết định số 646/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5 – 2- 2021 về việc giao số lượng đề tài cấp Bộ năm 2022, và Công văn số...
Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng SVNCKH năm học 2019-2020
01/04/2021 04:12:45 0 1958

Ngày 26-01-2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020.

Thông báo kết quả Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Trường năm 2020
20/11/2020 03:22:39 0 2481
Thực hiện Công văn số 123/ĐHSPHN-KHCN và Kế hoạch năm học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức xét và trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ (KHCN) thường niên cho các cá nhân và tập thể có thành...
Hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo – Bồi dưỡng giáo viên mầm non: Kinh nghiệm và xu hướng đổi mới"
11/11/2020 11:36:50 0 1607
Hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Giáo dục mầm non- Trường ĐHSP Hà Nội và thực hiện nhiệm vụ được Bộ Giáo dục- Đào tạo giao trong hoạt động năm 2020 của Đề án Đào tọa, bồi dưỡng nhà giáo, cán...