Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Khen thưởng sinh viên NCKH năm 2009
21/07/2010 12:00:00 0 7635
Công văn số 106/ĐHSPHN-KHCN, ngày 17/3/2010 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt đã thành tích trong công tác SVNCKH năm 2008-2009
Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài NCKH năm 2010
21/07/2010 10:42:06 0 7538
Chủ nhiệm đề tài cần xây dựng thuyết minh đề tài (TMĐT) theo mẫu và nộp cho Phòng Khoa học – Công nghệ (418)
Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp Trường và cấp Bộ kết thúc năm 2009
21/07/2010 12:00:00 0 7895
Để thực hiện đúng tiến độ quản lí đề tài, Trường đề nghị chủ nhiệm đề tài (CNĐT) cấp Trường (SPHN- 08) và cấp Bộ (B2008) kết thúc năm 2009 khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài...
Thể lệ cuộc thi nhân tài Đất Việt
21/07/2010 12:00:00 0 10487
Để đáp ứng yêu cầu của nhiều thí sinh muốn được gửi sản phẩm tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009, BTC quyết định gia hạn thêm cho các tác giả đã gửi đăng ký dự thi về Cho BTC vào ngày...
Quan sát nhật thực tại khoa Vật lí trường ĐHSP Hà Nội
21/07/2010 12:00:00 0 7578
(Thanh niên Online) - Ngay từ 7 giờ sáng nay 22.7, nhiều bạn sinh viên khoa Vật lý, ĐH Sư phạm Hà Nội và các bạn yêu thích thiên văn học đến từ nhiều nơi đã có mặt trên tầng thượng tòa nhà khoa Vật...