Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT
16/07/2021 06:48:55 Vi Duc Quang 0 1787

Tên đề tài: “Nghiên cứu trí tuệ xã hội của học sinh THCS đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT
13/07/2021 02:28:55 Vi Duc Quang 0 2369

Tên đề tài: Phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh Trung học cơ sở thông qua công tác xã hội học...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT
19/07/2021 10:57:20 Vi Duc Quang 0 1785

Tên đề tài: “Toán tử Monge-Ampere phức và một số ứng dụng”.

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT
06/07/2021 10:20:55 Vi Duc Quang 0 1199

Tên đề tài: Các yếu tố tâm lí xã hội của mối quan hệ của học sinh và giáo viên THCS hiện nay (Nghiên...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
27/06/2021 10:07:41 Vi Duc Quang 0 1978

Tên đề tài: Xây dựng kịch bản hạn khí tượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
27/06/2021 09:29:54 Vi Duc Quang 0 1413

Tên đề tài: “Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của...

Danh mục các tạp chí thuộc Cơ sở dữ liệu SCOPUS năm 2020 (tính đến tháng 3-2021)
16/06/2021 09:40:27 Vi Duc Quang 0 2189

Nhà trường thông báo tới các cán bộ, giảng viên danh mục  tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu SCOPUS (Elsevier)...

Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021
28/05/2021 10:01:29 Vi Duc Quang 0 2300

Sáng ngày 26/5/2021, Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu...