Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
 PGS.TS Nguyễn Văn Hiền

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Văn Hiền

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Cải cách hành chính; Cơ sở vật chất; Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Học liệu điện tử, e-learning; Chương trình ETEP và các dự án; đối ngoại, đối nội, các chương trình hoạt động đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên, các đơn vị tự chủ; xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng Nhà đất - Hộ khẩu; Chủ tịch Hội đồng phúc lợi; Phát ngôn viên của Ban Giám hiệu.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản trị; Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên; Trung tâm Công nghệ thông tin, TT Nghiên cứu và Sản xuất học liệu, Viện Khoa học Xã hội, Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế; Trung tâm Phát triển giáo dục và Công nghệ số; Khoa Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Trường Mầm non Búp Sen Xanh.

- Được Hiệu trưởng ủy quyền kí các văn bản về chương trình ETEP, các văn bản tài chính theo kế hoạch, các hợp đồng mua sắm thiết bị, sửa chữa nhỏ có kinh phí dưới 100 triệu đồng.

 PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo đại học, sau đại học, Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo, Phòng Sau Đại học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ Sư phạm, khoa Công tác xã hội, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục, Tâm lí Giáo dục.

- Được Hiệu trưởng ủy quyền kí các văn bản về đào tạo, kiểm định, các văn bản tài chính theo kế hoạch

 PGS.TS Nguyễn Văn Trào

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Văn Trào

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Khoa học công nghệ; Xuất bản; Thông tin thư viện; Nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên; Công tác học sinh - sinh viên; Đề án Ngoại ngữ 2020; Công tác đoàn thể; Công tác thanh tra; An ninh trật tự; Văn hóa - Thể thao; Vệ sinh môi trường.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội thể thao Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng ban Kỹ thuật An toàn - Vệ sinh lao động.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Bảo vệ, Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên, Khoa học - Công nghệ,  Ký túc xá, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trung tâm Thông tin Thư viện các Trung tâm khoa học và công nghệ khác trong toàn Trường; khoa Công nghệ Thông tin, Địa lý, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, LLCT-GDCD, Nghệ thuật,  Sư phạm Kỹ thuật, Toán - Tin, Sinh học, Triết học, Việt Nam học; Phụ trách Phân hiệu Hà Nam.

- Được Hiệu trưởng ủy quyền kí các hợp đồng về khoa học công nghệ và các văn bản tài chính theo kế hoạch.