Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sáng 8/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định...

Vi Duc Quang
15/06/2021
KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Sáng ngày 04/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối...

Vi Duc Quang
14/06/2021
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông...

Vi Duc Quang
30/11/2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thuộc top 10 trong bảng xếp hạng QS Châu Á 2021 của các trường đại học ở Việt Nam

Tổ chức giáo dục QS vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng...

Admin HNUE
26/11/2020