Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
27/06/2021 10:07:41 0 2440

Tên đề tài: Xây dựng kịch bản hạn khí tượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
27/06/2021 09:29:54 0 1980

Tên đề tài: “Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của...

Danh mục các tạp chí thuộc Cơ sở dữ liệu SCOPUS năm 2020 (tính đến tháng 3-2021)
16/06/2021 09:40:27 0 3264

Nhà trường thông báo tới các cán bộ, giảng viên danh mục  tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu SCOPUS (Elsevier)...

Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021
28/05/2021 10:01:29 0 2926

Sáng ngày 26/5/2021, Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu...