Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
24/10/2023 08:59:49 0 3067

Ngày 16/3/2023, chương trình khai mạc Khảo sát chính thức đánh...

Chương trình khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
24/10/2023 09:00:01 0 2841

Ngày 09/3/2023, Đoàn Đánh giá ngoài của Trung...

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
07/07/2021 09:54:39 0 6671

Sáng 8/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định...

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 ctđt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
24/10/2023 09:02:43 0 6089

Sáng ngày 04/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối...