Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Nguyễn Thị Thu Anh

Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành

2

Trịnh Tuấn Anh

Trưởng phòng Đào tạo

3

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng khoa Hóa học

4

Nguyễn Văn Hiền

Phó Hiệu trưởng

5

Lê Văn Hiện

Phó Trưởng khoa Toán - Tin

6

Lục Huy Hoàng

Trưởng khoa Vật lý

7

Đỗ Việt Hùng

Chủ tịch Hội đồng trường

8

Dương Minh Lam

Trưởng phòng KHCN

9

Nguyễn Văn Minh

Hiệu trưởng

10

Đỗ Hải Phong

Trưởng khoa Ngữ văn

11

Nguyễn Đức Sơn

Phó Hiệu trưởng

12

Nguyễn Lân Hùng Sơn

Trưởng khoa Sinh học

13

Nguyễn Văn Trào

Phó Hiệu trưởng