Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
KỲ THI ĐỘC LẬP, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2024
05/02/2024 04:44:28 0 3358

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội; căn cứ nhu cầu hợp tác giữa các...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN MỚI KHÓA 73
31/08/2023 09:59:59 0 4593

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDĐT, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về việc nhập học của sinh viên mới K73 theo...