Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐHSPHN (có đến ngày 31/12/2020)
STT  Chức danh khoa học, trình độ đào tạo:  Số lượng
1  GS.TSKH  3
2  GS.TS  14
3  PGS.TSKH  0
4  PGS.TS  141
5  TS  276
6  ThS  451
7  ĐH  149
8  Khác  35
                   Tổng số  1069
   
STT  Chức danh nghề nghiệp:  Số lượng
1  Giảng viên  673
2  Giáo viên Trung học phổ thông  72
3  Giáo viên Trung học cơ sở  4
4  Giáo viên Tiểu học  1
5  Giáo viên thực hành  50
6  Nghiên cứu viên  11
7  Chuyên viên và các chức danh khác  258
                   Tổng số  1069
TT Họ và tên Giới tính Đơn vị Học hàm Học vị Xem chi tiết
1 Nguyễn Anh Tuấn Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
2 Vương Dương Minh Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
3 Lê Quang Trung Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
4 Dương Quốc Việt Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
5 Trần Đình Kế Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
6 Lê Văn Hiện Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
7 Nguyễn Công Minh Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
8 Phạm Triều Dương Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
9 Phạm Hoàng Hà Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
10 Phùng Văn Mạnh Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
11 Ngô Hoàng Long Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
12 Nguyễn Xuân Hồng Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
13 Dương Anh Tuấn Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
14 Nguyễn Thị Tĩnh Nữ Khoa Công nghệ Thông tin PGS TS Xem chi tiết
15 Hồ Cẩm Hà Nữ Khoa Công nghệ Thông tin PGS TS Xem chi tiết
16 Phạm Thọ Hoàn Nam Khoa Công nghệ Thông tin PGS TS Xem chi tiết
17 Trần Đăng Hưng Nam Khoa Công nghệ Thông tin PGS TS Xem chi tiết
18 Nguyễn Thanh Bình Nam Khoa Công tác xã hội PGS TS Xem chi tiết
19 Kiều Văn Hoan Nam Phòng Tổ chức - Cán bộ PGS TS Xem chi tiết
20 Ngô Thị Hải Yến Nữ Khoa Địa lí PGS TS Xem chi tiết