Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(14-6)

8:00

 * Giao ban Trưởng, Phó trưởng các phòng, ban.

PH.I

     
     

T.BA

(15-6)

8:00

* Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và trao đổi với các cán bộ phụ trách các mảng của CTĐT.

P.207 nhà K1

9:30

 * Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT: Công tác xã hội, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt. Thành phần trực tiếp: Đoàn ĐGN, Lãnh đạo Trường, đại diện Lãnh đạo các Khoa có CTĐT được đánh giá, đại diện lãnh đạo TTĐBCL. Các thành phần khác họp online, bao gồm: Lãnh đạo các phòng ban (P. Đào tạo, P.KHCT, P.CTCT-HSSV; P.TCCB, TT.ĐBCL, P.KHCN, P.HCĐN, P.Quản trị, TT.TTTV, KTX, TT.CNTT); Thành viên Hội đồng tự đánh giá; Thành viên nhóm chuyên trách; Cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa có CTĐT tự đánh giá; Các đơn vị và cá nhân quan tâm.

PH.I

17:00

 * Họp rà soát phần mềm nộp hồ sơ tuyển thẳng trực tuyến. Thành phần: BGH, TTCNTT, P.ĐT,  P.HCĐN, Ban tư vấn tuyển sinh.

PH.I

T.TƯ

(16-6)

 

 

 
 

 

 
 

 

 

T.NĂM

(17-6)

6:00

 * Thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (cả ngày).  

8:30

 * Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Đại Đồng. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm.

T2.TV

     

T.SÁU

(18-6)

8:30

 Họp rà soát danh mục đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Thành phần: BGH, P.ĐT,  P.SĐH, TTĐTBDTX, P.HCĐN.

PH.I
     
     

T.BẢY

(19-6)

6:30

 * Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (cả ngày).

 
     
     

C.NHẬT

(20-6)

     
 

 

 
     
Publish: 15-06-2021