Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(05-12)

08:00

Giao ban tuần. Thành phần: BGH, Trưởng đơn vị: Phòng, Kế toán Trưởng, Ban, Trung tâm; NXB ĐHSP (Họp tại PH.I). Phó trưởng đơn vị: Phòng, Ban, Trung tâm; NXB (Họp trực tuyến).

Trực tiếp
và trực tuyến

08:00

 * Khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng CTĐT chính quy trình độ đại học các ngành: Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Tâm lí học giáo dục, Việt Nam học. (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 07/12/2022).

Nhà K

08:00

 * Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 cấp khoa. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên khoa Quản lý giáo dục.

P.206 Nhà D3

08:30

 * Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 cấp khoa. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên khoa Hóa học.

Khoa Hóa học

09:00

 * Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 cấp khoa. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên khoa Lịch sử.

Khoa
Lịch sử

09:00

 * Hội thảo "Công tác xã hội trong y tế".  Thành phần: Theo Giấy mời.

P.310
Nhà D3

10:30  * Tiếp và làm việc với tổ chức Giáo dục Đại học - Vương Quốc Anh. Thành phần: Ban Giám hiệu, P.HCĐN, P.ĐT, P.SĐH. Ph.K

14:00

 * Báo cáo chuyên đề: Chính sách đối ngoại và quốc phòng của Trung Quốc hiện nay do TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện Nghiên cứu Trung Quốc trình bày. Thành phần: Cán bộ, Học viên Cao học, Sinh viên toàn Khoa Lịch sử.

Khoa
Lịch sử

14:00

 * Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 cấp khoa. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên khoa Công nghệ thông tin.

P.213 Nhà C

 

 

 

 

 

 

T.BA

(06-12)

     

14:00

 * Họp Hội đồng xét bổ nhiệm GS, PGS Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022. Thành phần: Theo Quyết định số 5619/QĐ-ĐHSPHN ngày 2/12/2022.

PH.I

16:30

 * Phiên phỏng vấn lãnh đạo Trường, Khoa, Phòng ban, nhằm thực hiện chương trình đánh giá ngoài. Thành phần: Theo triệu tập.

PH.I

T.TƯ

(07-12)

 

 

 

14:30

 * Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng CTĐT chính quy trình độ đại học các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lí, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Tâm lí học giáo dục, Việt Nam học. Thành phần tham gia trực tiếp: Lãnh đạo TTKĐCLGD-ĐHQGHN; Lãnh đạo Trường ĐHSPHN; Đoàn chuyên gia ĐGN; BCN các khoa có CTĐT được đánh giá; Hội đồng tự đánh giá; Cán bộ phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí; Ban Thư ký TĐG các CTĐT, TTĐBCL; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KHCN, CTCT-HSSV, HC-ĐN, Quản trị, Kế hoạch tài chính, TCCB, TTCNTT, Trung tâm Thông tin -Thư viện, Kí túc xá; cá nhân quan tâm.

HT.K

16:00 * Seminar: Một thế giới phát triển phần mềm mới do Nguyễn Văn Hiển, Agile Coach, Học viện Agile trình bày. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa CNTT. P.411
Nhà C

20:00

* Họp về xây dựng học liệu số thông qua sinh hoạt chuyên môn. Thành phần: Đại diện BGH; TTNC&PTNVSP; giáo viên môn Văn, Toán, Anh, Hóa, Thể dục, GDTC và pháp luật Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành phân hiệu; giảng viên khoa Ngữ văn, Toán-Tin, Tiếng Anh, Hóa học, GDTC, LLTC-GDCD theo Công văn số 549/ĐHSPHN-NVSP này 14/11/2022.

Trực tuyến

T.NĂM

(08-12)

08:00

 * Tọa Đàm xây dựng Trường học an toàn. Thành phần: Theo Giấy mời, chuyên gia, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên khoa Tâm lý Giáo dục.

HT.K

08:30

 * Hội đồng tư vấn danh mục ngành đào tạo. Thành phần: Theo Giấy mời.

PH.I

13:00

 * Chương trình "Triển lãm tranh" và "Thắp sáng đam mê". Thành phần: Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Nghệ thuật và cá nhân quan tâm.

HT.K

     

T.SÁU

(09-12)

8:00

 * Hội thảo khoa hoc quốc tế: Nâng cao chât lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thông qua ứng dụng giáo dục STEAM. Thành phần: Theo Giấy mời, Nhà khoa học, nghiên cứu viên, cán bộ giảng viên giáo dục đặc biệt, học viên cao học.

HT.K

 

 

 

     

T.BẢY

(10-12)

     

8:30

* Seminar Sau Đại học: Chuyên đề Truyện Khoa học viễn tưởng Việt Nam. Thành phần: Học viên, NCS Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Giảng viên Khoa Ngữ văn, cá nhân quan tâm.

P.206
Nhà B

14:00

 * Seminar Sau Đại học: Chuyên đề Cách tân thơ Việt Nam đương đại. Thành phần: Học viên, NCS Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Giảng viên Khoa Ngữ văn, cá nhân quan tâm.

P.206
Nhà B

 

 

 

C.NHẬT

(11-12)

     

8:30

 * Hội thảo Sau đại học ngành Ngữ văn năm 2022. Thành phần: Cán bộ, giảng viên, NCS K41, học viên cao học K31 khoa Ngữ văn.

P.206
Nhà B

     
Publish: 05-12-2022