Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 06/12 đến ngày 12/12/2021)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(06-12)

8:00

* Giao ban tuần. Thành phần: BGH, Trưởng đơn vị: Phòng, Kế toán Trưởng, Ban, Trung tâm; Viện; NXB; Hiệu trưởng: trường Mầm non BSX, trường Tiểu học TH Nguyễn Tất Thành, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, trường THPT Chuyên ĐHSP (Họp tại PH.I). Phó trưởng đơn vị: Phòng, Ban, Trung tâm; Viện; NXB; Phó Hiệu trưởng: trường Mầm non BSX, trường Tiểu học TH Nguyễn Tất Thành, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, trường THPT Chuyên ĐHSP (Họp trực tuyến).

Trực tiếp và Trực tuyến

14:00  * Họp báo cáo TEIDI Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (từ ngày 06-08/12/2021) PH.T5
     

T.BA

(07-12)

     

08:30

 * Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Hoàng Sơn. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm.  

Trực tiếp và Trực tuyến

     

T.TƯ

(08-12)

     
7:30 * Seminar: Toán ứng dụng, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học (bộ môn Toán ứng dụng của khoa Toán - Tin chủ trì). Thành phần: Theo Giấy mời. Trực tiếp và Trực tuyến
8:30 * Họp Đảng ủy Trường.  PH.I
9:00 * Seminar: Lý thuyết định tính phương trình vi phân". Thành phần: Giảng viên, học viên cao học, NCS chuyên ngành Phương trình vi tích phân của Khoa Toán-Tin và cá nhân quan tâm. Trực tiếp (P.116 Nhà C) và Trực tuyến

T.NĂM

(09-12)

8:30 * Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2021 - 2022. Thành phần theo Thông báo số 490/TBLT-ĐHSPHN ngày 27/10/2021 cụ thể: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Thanh tra giáo dục; Trưởng đơn vị (trong danh sách được đơn vị bầu): Phòng, Kế toán Trưởng, Ban, Trung tâm; Viện; NXB; Hiệu trưởng: Trường Mầm non BSX, Trường Tiểu học TH Nguyễn Tất Thành, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Chuyên ĐHSP (Họp tại PH.I). Các đại biểu còn lại của Hội nghị (họp Online).  Trực tiếp (PH.I) và Trực tuyến

14:00

* Seminar: Khung năng lực giáo dục STEM của sinh viên sư phạm. Thành phần: Giảng viên, Cao học, NCS khoa SPKT và cá  nhân quan tâm.

Trực tuyến

     

T.SÁU

(10-12)

     
     

T.BẢY

(11-12)

8:00

 * Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ hai. Thành phần: Đại biểu quốc tế, trong nước, trong trường.

HT.K

8:30  * Seminar: "Một số hướng tiếp cận mới trong phân tích dữ liệu ảnh". Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên và học viên cao học khoa CNTT. Trực tuyến
     

C.NHẬT

(12-12)

     

9:00

* Seminar: "Kinh nghiệm viết bài báo quốc tế chuyên ngành Khoa học Xã hội". Thành phần: Giảng viên, học viên cao học và sinh viên khoa Việt Nam học.

Trực tuyến

19:30

* Seminar chuyên đề cao học: Văn học Việt Nam ở nước ngoài. Thành phần: Giảng viên, học viên cao học và sinh viên khoa Ngữ văn.

Trực tuyến

     
Publish: 06-12-2021