Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 20/5/2023 đến ngày 26/5/2024)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(20-5)

8:00

* Giao ban tuần. Thành phần: Ban Giám hiệu (Chủ trì), Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng, phó phòng ban, trung tâm, KTX, Thư viện, GĐ NXB ĐHSP.

PH.I

8:00

 * Đại hội đại biểu LCĐ khoa Toán - Tin nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

9:00

* Họp hội đồng số 1, 2 xét đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2025. Thành phần: Theo Giấy mời.

PH.I

14:00

* Họp về việc bổ sung CSVC. Thành phần: BGH, Chủ tịch HĐT, P.QT, P.KHTC, BQLKTX, Trường Tiểu học và THCS& THPT NTT.

PH.I

     

T.BA

(21-5)

     

7:30

 * Đại hội đại biểu LCĐ khoa Tiếng Pháp nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

13:30

 * Đại hội đại biểu LCĐ khoa Giáo dục Đặc biệt nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

14:00

* Họp hội đồng số 3, 4 xét đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2025. Thành phần: Theo Giấy mời.

PH.I

14:00  * Seminar: Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá năng lực người học trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông. Thành phần: Giảng viên, học viên Cao học, NCS khoa Địa lí và cá nhân quan tâm. P.502
nhà V
     

T.TƯ

(22-5)

7:00

  * Lễ Bế giảng năm học 2023 - 2024. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giáo viên và học sinh Trường THPT Chuyên ĐHSP.

HT.11/10

8:30

  * Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phần: Theo Giấy mời, Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Nhóm chuyên trách các tiêu chuẩn 1 - 5, tiêu chuẩn 10 các ngành: Sư phạm Hoá học, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục và Tâm lý học; - Đại diện cán bộ, giảng viên các khoa: Hoá học, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục, Tâm lý Giáo dục, Triết học, Tiếng Trung.  (Các nhóm chuyên trách viết tiêu chuẩn 1 - 5, tiêu chuẩn 10 của các ngành: Sư phạm Công nghệ, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật và Giáo dục chính trị có thể tham gia nếu có thắc mắc cần chuyên gia giải đáp).

P.804 Nhà D3

8:30

 * Hội nghị tuyên truyền phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

14:00

  * Họp triển khai chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 6, lớp 10 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và Trường THPT Chuyên ĐHSP năm 2024. Thành phần: BGH, P. Đào tạo, THPT Chuyên ĐHSP, THCS-THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội, P. Quản trị, P. HCĐN, P.KHTC, P.CTCT-HSSV, P. Bảo vệ, Ban Thanh tra GD, Đoàn thanh niên, Ký túc xá, TT. CNTT, TT. ĐBCL, Thư viện.

PH.I

     

T.NĂM

(23-5)

7:00

  * Lễ Bế giảng năm học 2023 - 2024. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành.

HT.11/10

8:00

 * Đại hội đại biểu LCĐ khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

8:30  * Chương trình tập huấn kỹ năng viết lý lịch và phỏng vấn xin việc. Thành phần: Cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Tiếng Anh. P.407
nhà K

10:00

 * Họp bốc thăm Giải Cầu lông - Bóng bàn và Cờ vua - Cờ tướng năm 2024. Thành phần: Theo Giấy mời.

PH.I

10:30

* Seminar: "Collisional effects on the line shape and high-precision remote sensing." Diễn giả:  TS. Ha Tran, Dynamic Meteorology Laboratory, CNRS, France. Thành phần: Giảng viên, Sinh viên Vật lí, và cá nhân quan tâm.

Khoa
Vật lí

13:00

 * Đại hội đại biểu LCĐ khoa Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

13:30

 * Chương trình trải nghiệm của học sinh lớp 12 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Thành phần: Theo Giấy mời.

HT.11/10

13:30

  * Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phần: Theo Giấy mời, Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Nhóm chuyên trách tiêu chuẩn 6 - 9, tiêu chuẩn 11 các ngành: Sư phạm Hoá học, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục và Tâm lý học; - Đại diện cán bộ, giảng viên các khoa: Hoá học, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục, Tâm lý Giáo dục, Triết học, Tiếng Trung. (Các nhóm chuyên trách viết tiêu chuẩn 6 - 9, tiêu chuẩn 11 của các ngành: Sư phạm Công nghệ, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật và Giáo dục chính trị có thể tham gia nếu có thắc mắc cần chuyên gia giải đáp).

P.804 Nhà D3

 

 

 

14:00

Seminar: "Sử dụng Endnote/ các phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo. Tìm kiếm tạp chí công bố sản phẩm NC" do PGS.TS Nguyễn Tiến Trung - Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục trình bày. Thành phần học viên lớp bồi dưỡng giảng viên "Phương pháp xử lý dữ liệu trong NCKHGD" theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHSPHN ngày 23/1/2024 và cá nhân quan tâm.

P.804
nhà D3

     

T.SÁU

(24-5)

7:00

 * Lễ Khai mạc khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K143A. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

8:00

 * HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG - PHIÊN THỨ NHẤT. Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

PH.I

 

 

 

9:00

 * HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG MỞ RỘNG. Thành phần: Đảng ủy Trường; Bí thư các đảng ủy bộ phận, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường.

PH.I

10:00

 * HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG - PHIÊN THỨ HAI. Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

PH.I

10:30

  * Hôi nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các đơn vị; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minnh Trường (là viên chức); Trưởng, phó bộ môn; Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, chuyên viên chính, kế toán viên chính, thư viện viên chính và các chức danh tương đương trở lên.

HT.11/10

11:00

 * HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT LÀ ĐẢNG VIÊN. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, các đồng chí Trưởng (Phó phụ trách đơn vị) các Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn, đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu là đảng viên; Bí thư các Đảng ủy bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường.

PH.I

13:00

* Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K143A. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

14:00

 * HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG - PHIÊN THỨ BA. Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

PH.I

16:00

 * Họp rà soát tiến độ triển khai phần mềm tổng thể. Thành phần: Thầy Trào PHTr, P.KHCN, P.KHTC, TT.CNTT, TT.ĐBCL, P.ĐT, P.SĐH, P.TCCB.

PH.I

     

T.BẢY

(25-5)

7:00

* Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K143A. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

7:00  * Giải Cầu lông - Bóng bàn lần thứ XIX và giải Cờ vua - Cờ tướng lần thứ VII Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024. Thành phần: Theo Giấy mời và CBCNVNLĐ tham gia và cổ vũ. NTĐ và
tầng 1 HT.11/10

13:00

* Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K143A. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

     

C.NHẬT

(26-5)

7:00

* Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K143A. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

13:00

* Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K143A. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

     
Publish: 21-05-2024