Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(20-9)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó trưởng các phòng, ban.

PH.I

8:00

* Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán mô đun 4 (đợt 2): Xây dựng kế hoạch và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Thành phần: Ban quản lý Chương trình ETEP, giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương

Trực tiếp qua lớp học ảo

     

T.BA

(21-9)

     

8:00

* Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán mô đun 4 (đợt 3): Xây dựng kế hoạch và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (từ ngày 21-22/9/2021). Thành phần: Ban quản lý Chương trình ETEP, giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên phổ thông cốt cán cấp THCS và THPT các tỉnh/thành phố Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh

Trực tiếp qua lớp học ảo

     

T.TƯ

(22-9)

8:00

Khai mạc tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên K71. Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị toàn Trường, toàn thể sinh viên K71.

Trực tuyến (hệ thống  LMS
https://cst.hnue.edu.vn,
phòng Zoom)

8:00

* Tập huấn "Quan sát trẻ theo quá trình trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non" do Khoa GDMN phối hợp với Tổ chức VVOB thực hiện (từ ngày 22-24/9/2021). Thành phần: Theo Giấy mời, giảng viên khoa GDMN, Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng.

Trực tuyến

     

T.NĂM

(23-9)

     

8:00

* Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán mô đun 4 (đợt 4): Xây dựng kế hoạch và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (từ ngày 23-24/9/2021). Thành phần: Ban quản lý Chương trình ETEP, giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên phổ thông cốt cán cấp THCS các tỉnh/thành phố Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương.

Trực tiếp qua lớp học ảo

8:00

* Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên K71 tại các khoa. Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa, đại diện các bộ môn, cán bộ quản lý sinh viên, giáo vụ, cố vấn học tập, sinh viên K71 của khoa.

Trực tuyến
(phòng Zoom - theo lịch)

8:00-11h30

* Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh thạc sĩ 2021. Thành phần: Ban Chỉ đạo, Hội đồng coi thi.

Hội trường K1

và Tầng 5 nhà K1

8:30  * Họp các đơn vị phối hợp tổ chức Giải thưởng KHCN dành cho Giảng viên trẻ trong các cơ sở GDĐH năm 2021. Thành phần: BGH, P.KHCN, P.HCĐN, P.KHTC, TT.CNTT, TT.NC&PTNVSP, P.CTCT-HSSV, P. Bảo vệ, Đoàn TN. PH.I

9:00-11h00

* Tập huấn Trưởng tiểu ban chấm thi thạc sĩ 2021. Thành phần: Ban Chỉ đạo, Trưởng các tiểu ban chấm thi.

HT.K1

13:00-17h00

* Tập huấn thí sinh thi tuyển thạc sĩ 2021. Thành phần: Hội đồng coi thi, thí sinh.

Tầng 5 nhà K1

     

T.SÁU

(24-9)

6:00

* Thi tuyển sinh thạc sĩ 2021: Môn ngoại ngữ (ca 1).

Tầng 5 nhà K1

8:00

* Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên K71 tại các khoa. Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa, đại diện các bộ môn, cán bộ quản lý sinh viên, giáo vụ, cố vấn học tập, sinh viên K71 của khoa.

Trực tuyến
(phòng Zoom - theo lịch)

12:30

* Thi tuyển sinh thạc sĩ 2021: Môn ngoại ngữ (ca 2).

Tầng 5 nhà K1

     

T.BẢY

(25-9)

6:00

* Thi tuyển sinh thạc sĩ 2021: Môn cơ bản.

Tầng 5 nhà K1

8:00

* Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên K71 (Khối 1). Thành phần: Sinh viên K71 khoa Công nghệ thông tin, Địa lý, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Hoá học, Sinh học, Sư phạm Kỹ thuật, Toán-Tin, Vật lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

Trực tuyến
(hệ thống  LMS

https://cst.hnue.edu.vn)

8:00

* Khai mạc khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên kiêm chức công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Thành phần: Ban Giám hiệu, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Báo cáo viên, học viên lớp học.

Trực tuyến

12:30

* Thi tuyển sinh thạc sĩ 2021: Môn cơ bản.

Tầng 5 nhà K1

13:00  * Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên K71 (Khối 2). Thành phần: Sinh viên K71 khoa Công tác Xã hội, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, LLCT-GDCD, Lịch sử, Ngữ văn, Nghệ thuật, Triết học, Quản lý giáo dục, Tâm lý Giáo dục, Việt Nam học. Trực tuyến
(hệ thống  LMS

https://cst.hnue.edu.vn)

C.NHẬT

(26-9)

6:00

* Thi tuyển sinh thạc sĩ 2021: Môn cơ sở.

Tầng 5 nhà K1

 8:00

* Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên K71 (Khối 1). Thành phần: Sinh viên K71 khoa Công nghệ thông tin, Địa lý, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Hoá học, Sinh học, Sư phạm Kỹ thuật, Toán-Tin, Vật lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

Trực tuyến
(hệ thống  LMS

https://cst.hnue.edu.vn

9:30

* Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2021-2022 cho sinh viên K71 (Khối 2). Thành phần: Sinh viên K71 khoa Công tác Xã hội, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, LLCT-GDCD, Lịch sử, Ngữ văn, Nghệ thuật, Triết học, Quản lý giáo dục, Tâm lý Giáo dục, Việt Nam học.

Trực tuyến
(hệ thống  LMS

https://cst.hnue.edu.vn

12:30

* Thi tuyển sinh thạc sĩ 2021: Môn cơ sở.

Tầng 5 nhà K1

     
Publish: 20-09-2021