Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(16-5)

7:30

 * Chung kết cuộc thi Physicsable-Vật lí và cuộc sống. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Vật lí.

Khoa
Vật lí

8:00

Giao ban tuần. Thành phần: BGH, Trưởng đơn vị: Phòng, Kế toán Trưởng, Ban, Trung tâm; Viện; NXB ĐHSP (Họp tại PH.I). Phó trưởng đơn vị: Phòng, Ban, Trung tâm; Viện; NXB (Họp trực tuyến).

Trực tiếp
và trực tuyến

9:00  * Làm việc với Đoàn đánh giá hoàn thành Chương trình ETEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phần: BQL Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội. PH.5 và P.502 Hiệu bộ

14:00

 * Họp đảng ủy Trường. Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ trường. 

PH.I

 

 

 

T.BA

(17-5)

8:00

 * Hội nghị nghiên cứu khoa học của học viên sau đại học. Thành phần: Theo Giấy mời, giảng viên, NCS, học viên cao học của khoaGiáo dục Mầm non. 

P.612 Nhà V

8:30  * Họp các Hội đồng sơ khảo Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022. Thành phần: Theo Giấy mời.  PH.I, PH.T5 và P.415

9:00

 * Khai mạc Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục", (từ ngày 17/5/202 đến ngày 31/5/2022). Thành phần: Theo giấy mời và cá nhân quan tâm.

HT.11/10

14:00  * Họp xét Tốt nghiệp sinh viên chính quy, đợt 2 năm 2022. Thành phần: BGH, phòng Đào tạo, P.KH-TC, P.CTCT-HSSV, Trưởng các khoa, Giáo vụ khoa, QLSV Khoa. PH.I

 

 

 

T.TƯ

(18-5)

     

8:30

* Lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ cấp Trường và Tọa đàm Bản quyền tác giả. Thành phần: Theo Công văn số 207/ĐHSPHN-KHCN ngày 12/05/2022 của Trường ĐHSP Hà Nội và cá nhân quan tâm.

HT.K

9:00 * Seminar: "Phương trình vi phân và hệ động lực". Thành phần: Theo Giấy mời, giảng viên, học viên cao học, NCS chuyên ngành Phương trình vi tích phân khoa Toán - Tin và cá nhân quan tâm. P.116 Nhà C
14:00 * Góp ý mẫu đề cương và chương trình các môn chung sau đại học. Thành phần: BGH, P.SĐH và theo Thư mời. PH.I

T.NĂM

(19-5)

     
7:30  * Lễ Tổng kết thực tập sư phạm năm học 2021 - 2022. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học. HT.K
9:00  * Họp Hội đồng trường. Thành phần: các thành viên HĐT PH.I
9:00  * Xemina: Chiến tranh Việt Nam: Góc nhìn từ khung cảnh chiến tranh Lạnh, GS. Pierre Asselin, GS khoa Lịch sử trường Đại học San Diego, Hoa Kì. Thành phần: Cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh khoa Lịch sử Khoa Lịch sử
13:30  * Xét tuyển NCS K42 đợt 1 và triển khai xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ. Thành phần: BGH, P.SĐH, Trưởng các khoa đào tạo Sau đại học. PH.I

T.SÁU

(20-5)

7:00  * Lễ Bế giảng năm học 2021 - 2022 của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Thành phần: Theo Giấy mời, giáo viên và học sinh Trường THCS&THPT NTT. Trường NTT

8:30

 * Hội nghị học tập và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, các văn kiện Hội nghị lần thứ Tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.11/10

 

 

 

 

 

 

T.BẢY

(21-5)

20:00

 * Phát trực tiếp chương trình "Đồng hành cùng thí sinh thi năng khiếu năm 2022". Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm.

Trực tuyến

     
     

C.NHẬT

(22-5)

     
     
 

 

 
Publish: 17-05-2022