Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
TT Họ và tên Giới tính Đơn vị Học hàm Học vị Xem chi tiết
1 Đỗ Đức Thái Nam Khoa Toán - Tin GS TSKH Xem chi tiết
2 Vũ Quang Mạnh Nam Khoa Sinh học GS TSKH Xem chi tiết
3 Bùi Văn Nghị Nam Khoa Toán - Tin GS TS Xem chi tiết
4 Trần Văn Tấn Nam Khoa Toán - Tin GS TS Xem chi tiết
5 Nguyễn Quang Diệu Nam Khoa Toán - Tin GS TS Xem chi tiết
6 Cung Thế Anh Nam Khoa Toán - Tin GS TS Xem chi tiết
7 Sĩ Đức Quang Nam Khoa Toán - Tin GS TS Xem chi tiết
8 Đỗ Thanh Bình Nam Khoa Lịch sử GS TS Xem chi tiết
9 Lã Nhâm Thìn Nam Khoa Ngữ văn GS TS Xem chi tiết
10 Trần Đăng Xuyền Nam Khoa Ngữ văn GS TS Xem chi tiết
11 Lê Huy Bắc Nam Khoa Việt Nam học GS TS Xem chi tiết
12 Trần Quốc Thành Nam Khoa Tâm lí - Giáo dục GS TS Xem chi tiết
13 Đỗ Hương Trà Nữ Khoa Vật lí GS TS Xem chi tiết
14 Nguyễn Văn Minh Nam Ban Giám hiệu GS TS Xem chi tiết
15 Đỗ Việt Hùng Nam Hội đồng Trường GS TS Xem chi tiết
16 Nguyễn Công Khanh Nam Khoa Giáo dục Đặc biệt GS TS Xem chi tiết
17 BGH-HNUE Nam Ban Giám hiệu GS TS Xem chi tiết
18 Trần Đình Kế Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
19 Lê Văn Hiện Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết
20 Phạm Triều Dương Nam Khoa Toán - Tin PGS TS Xem chi tiết