Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐẠT GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH TOÁN HỌC XUẤT SẮC CẤP BỘ NĂM 2023
02/01/2024 11:15:58 0 1070

Sáng ngày 28/12/2023, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc cấp Bộ Giáo dục & Đào...