Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Danh mục các tạp chí thuộc Cơ sở dữ liệu SCOPUS năm 2020 (tính đến tháng 3-2021)
15/06/2021 09:30:17 Vi Duc Quang 0 41

Nhà trường thông báo danh mục các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu SCOPUS (Elsvier) năm 2020.

Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021
28/05/2021 10:01:29 Vi Duc Quang 0 841

Sáng ngày 26/5/2021, Vòng Chung khảo Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu...

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022
19/02/2021 11:09:13 quangvd 0 991
Thực hiện các công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm Quyết định số 646/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5 – 2- 2021 về việc giao số lượng đề tài cấp Bộ năm 2022, và Công văn số...
Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng SVNCKH năm học 2019-2020
01/04/2021 04:12:45 quangvd 0 1150

Ngày 26-01-2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020.