Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Hội thảo tham vấn đồng cấp và lấy ý kiến các bên liên quan về báo cáo tự đánh giá (TEIDI) năm 2020
Ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại Phòng họp số I nhà Hiệu Bộ đã diễn ra Hội thảo tham vấn đồng cấp và...
Admin HNUE
18/12/2020
Hội thảo khoa học: Đề tài “Khánh Hòa hội nhập quốc tế”
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu năm 2019 của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Khánh Hòa hội nhập...
Admin HNUE
06/01/2020
Hội thảo khoa học “Xây dựng và nhân rộng mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và mô hình Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo...
Ngày 13-9, tại Đại học Đà Nẵng, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo...
Admin HNUE
17/09/2019
Hội thảo Quốc tế Carbon Xanh được tổ chức thành công tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Sáng ngày 8/7/2019 tại hội trường K1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra khai mạc Hội thảo...
Admin HNUE
17/07/2019
Tọa đàm khoa học về các vấn đề giới, di dân và thị trường lao động; vấn đề căn cước văn hóa và xung đột văn hóa trong bối cảnh đương đại do khoa...
Nhằm mở rộng hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, sáng 11/07/2019, khoa Việt Nam học Trường...
Admin HNUE
16/07/2019
Hội thảo “Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”
Ngày 8/6/2019, tại Trường ĐHSP Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Thực hiện hiệu quả công tác bồi...
Admin HNUE
10/06/2019