Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Văn Minh

- Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Đào tạo, đổi mới nghiệp vụ sư phạm; Nội chính; Phòng chống tham nhũng; Tài chính; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Đối nội, Đối ngoại; Cải cách hành chính; Cơ sở vật chất; Kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn; Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đổi mới mô hình, chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng giáo viên; Triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng lương; Chủ tịch Hội đồng Nhà đất - Hộ khẩu; Chủ tịch Hội đồng phúc lợi; Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trường; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường; Trưởng ban An ninh chính trị - Bảo vệ nội bộ Trường; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường; Chỉ đạo phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Học liệu điện tử, E-learning;

- Phụ trách chung các công việc, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

 - Phụ trách chung tất cả các đơn vị. Trực tiếp phụ trách hoạt động các đơn vị: Phòng Hành chính - Đối ngoại, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Quản trị; Khoa Vật lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, Bộ môn tiếng Trung; Trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

- Chủ tài khoản của Trường.