Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
12/05/2022 03:12:35 Nguyen Van Nghiep 0 2139
THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
18/04/2022 11:11:56 Nguyen Van Nghiep 0 1221
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2022
23/03/2022 04:31:59 Nguyen Van Nghiep 0 3224

Nhà trường thông báo về kế hoạch xét và trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2022 cấp Trường như sau:

Chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2021-2022
26/01/2022 02:12:05 Nguyen Van Nghiep 0 3535

Sáng ngày 23.01.2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học...

Lễ tổng kết, trao giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021
01/01/2022 09:47:19 Vi Duc Quang 0 2908

Sáng ngày 31-12-2021, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lễ tổng kết và công bố kết quả giải thưởng khoa học và...