Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo tổ chức hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 1999 - 2009 và 20 năm tham gia giải thưởng "sinh viên nghiên...
11/11/2010 06:09:01 admin 0 6932
Thực hiện Công văn 1610/BGDĐT- KHCNMTcủa Bộ GDĐT về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên giai đoạn 1999-2009 và 20 năm triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng về xét...
Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội"
11/11/2010 06:11:05 admin 0 6299
Nội dung theo công văn số 863/CV-ĐHSPHN, ngày 2 tháng 7 năm 2010 của trường ĐHSP Hà Nội
Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011
21/07/2014 02:50:27 admin 0 13613
Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm
Thông báo về việc điều chỉnh hạn nộp hồ sơ xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2010
21/07/2014 02:49:52 admin 0 13751
Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo: Thời hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức năng GS, PGS năm 2010 tại các Hội đồng chức danh giáo sư...
Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc về giáo dục biến đổi khí hậu
19/07/2010 11:11:05 admin 0 6953
Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam, được sự tài trợ của DAAD (Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Đức) và sự hỗ trợ của một số tổ chức khoa học, giáo...
Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật tại các trường
19/07/2010 11:01:36 admin 0 6514
Nội dung theo công văn số 863/CV-ĐHSPHN, ngày 2 tháng 7 năm 2010 của trường ĐHSP Hà Nội
Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội"
11/11/2010 06:09:10 admin 0 6622
Nội dung theo công văn số 863/CV-ĐHSPHN, ngày 2 tháng 7 năm 2010 của trường ĐHSP Hà Nội
Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc về giáo dục biến đổi khí hậu
12/11/2010 10:18:23 admin 0 7021
Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam, được sự tài trợ của DAAD (Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Đức) và sự hỗ trợ của một số tổ chức khoa học, giáo...