Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
13/09/2010 12:00:00 admin 0 7452
Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam, được sự tài trợ của DAAD (Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Đức) và sự hỗ trợ của một số tổ chức khoa học, giáo...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC CHO NGƯỜI LỚN
11/11/2010 06:10:39 admin 0 6683
Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế tri thức. Điều này đòi hỏi mọi người phải có cơ hội và được hỗ trợ để học tập nâng cao kỹ năng một cách thường xuyên.
Tổ chức Hội thảo khoa học của NCS trường ĐHSP Hà Nội (lần 2)
11/11/2010 06:10:48 admin 0 7039
Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh (NCS), theo hướng tăng cương chất lượng của luận án, thúc đẩy tiến độ và chất lượng nghiên cứu, tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh công...
Trung tâm Hán Nôm
08/08/2011 10:27:42 admin 0 7179
Trung tâm Đông Nam Á
08/08/2011 10:26:58 admin 0 6940
Trung tâm Đa dạng sinh học
08/08/2011 10:26:19 admin 0 7308
Trung tâm Giáo dục dân số
08/08/2011 10:25:27 admin 0 6811