Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo về việc điều chỉnh hạn nộp hồ sơ xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2010
12/11/2010 10:18:14 admin 0 6721
Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo: Thời hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức năng GS, PGS năm 2010 tại các Hội đồng chức danh giáo sư...
Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011
12/11/2010 10:18:50 admin 0 7179
Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010
12/11/2010 10:18:41 admin 0 7251
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã quyết định Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010 như sau:
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010
21/07/2010 10:43:18 admin 0 7290
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã quyết định Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010 như sau
Thông báo về việc đăng ký đề tài NCS năm 2010
21/07/2010 10:42:48 admin 0 7408
Để tiến hành xét duỵêt đề tài KHCN hỗ trợ cho NCS đợt 2 năm 2010, Trường đề nghị các khoa đào tạo NCS thông báo cho NCS làm thủ tục hồ sơ xin đăng ký đề tài KHCN các nội dung sau
Thông báo về việc đăng ký đề tài NCS năm 2010
21/07/2010 12:00:00 admin 0 7561
Để tiến hành xét duỵêt đề tài KHCN hỗ trợ cho NCS đợt 2 năm 2010, Trường đề nghị các khoa đào tạo NCS thông báo cho NCS làm thủ tục hồ sơ xin đăng ký đề tài KHCN các nội dung sau:
Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường ĐHSP trong quá trình hội nhập quốc tế"
21/07/2010 12:00:00 admin 0 6463
Tiếp theo Thông báo số 1, ngày 31 tháng 3 năm 2010, về việc tổ chức hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường đại học Sư phạm trong quá trình hội nhập quốc tế”, Trường Đại học...