Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo của Hội Hoá học Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kì 2011-2016
22/11/2011 11:22:41 admin 0 7829
- Thông báo của Hội Hoá học Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kì 2011-2016. - Thông báo của Phân Hội Giảng dạy Hoá học Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm...
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
18/08/2011 09:51:13 admin 0 7254
Biến đổi khí hậu đang và sẽ trở thành một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, cường cường các hoạt động giáo dục và truyền thông về giáo dục biến đổi khí hậu trong rộng rãi các...
Viện Khoa học-Xã hội
15/08/2012 09:55:05 admin 0 8369
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và Nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2012
01/10/2011 12:29:40 admin 0 7201
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2012. Thời hạn nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là...
Danh sách các ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2011 được mời đến trình bày báo cáo khoa học tổng quan
30/11/2021 04:43:00 admin 0 4390

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo