Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010
12/11/2010 10:18:41 0 7413
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã quyết định Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010 như sau:
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010
21/07/2010 10:43:18 0 7439
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã quyết định Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010 như sau
Thông báo về việc đăng ký đề tài NCS năm 2010
21/07/2010 10:42:48 0 7572
Để tiến hành xét duỵêt đề tài KHCN hỗ trợ cho NCS đợt 2 năm 2010, Trường đề nghị các khoa đào tạo NCS thông báo cho NCS làm thủ tục hồ sơ xin đăng ký đề tài KHCN các nội dung sau
Thông báo về việc đăng ký đề tài NCS năm 2010
21/07/2010 12:00:00 0 7739
Để tiến hành xét duỵêt đề tài KHCN hỗ trợ cho NCS đợt 2 năm 2010, Trường đề nghị các khoa đào tạo NCS thông báo cho NCS làm thủ tục hồ sơ xin đăng ký đề tài KHCN các nội dung sau:
Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường ĐHSP trong quá trình hội nhập quốc tế"
21/07/2010 12:00:00 0 6620
Tiếp theo Thông báo số 1, ngày 31 tháng 3 năm 2010, về việc tổ chức hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường đại học Sư phạm trong quá trình hội nhập quốc tế”, Trường Đại học...
Quyết định về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010
21/07/2010 12:00:00 0 6749
Thực hiện kế hoạch năm học 2009 – 2010, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐHSP Hà Nội năm 2010, Nhà trường yêu cầu các đơn vị hoàn thành tốt công...
V/v triển khai kinh phí các đề tài năm 2010 và nghiệm thu đề tài cấp Trường duyệt 2009
21/07/2010 12:00:00 0 7388
Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu khoa học trong Trường Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Trường năm 2009, 2010