Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội nghị: “Mạng lưới đối tác phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm”


19-10-2023

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị: “Mạng lưới đối tác phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm”

Xây dựng mối liên kết trách nhiệm giữa trường sư phạm và trường phổ thông có ý nghĩa quan trọng then chốt trong quá trình trong đào tạo nghề cho sinh viên sư phạm và bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên. Trường phổ thông là nơi giúp sinh viên có cơ hội để hiểu biết thực tế nhà trường nơi mà họ sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp; nơi sinh viên vận dụng những kiến thức lí thuyết đã học vào trong chính hành động của bản thân; nơi mang lại cho sinh viên những hiểu biết về thực tiễn và gắn địa phương, bối cảnh cụ thể. Trong bối cảnh hiện nay, trường đại học sư phạm hỗ trợ các trường phổ thông trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhằm tăng cường mối liên kết trách nhiệm giữa trường phổ thông và trường sư phạm trong quá trình phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, giáo viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Hội nghị: “Mạng lưới đối tác phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm”. Trên cơ sở phân tích nội dung thực tập, thực hành sư phạm, thực trạng mối liên kết trách nhiệm giữa trường sư phạm và trường phổ thông; Hội nghị đề xuất nguyên tắc, xây dựng mối liên kết trách nhiệm giữa trường sư phạm và trường phổ thông trong phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, giáo viên hướng đến phát triển mối quan hệ cộng tác bền vững và hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

GS. TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội phát biểu khai mạc

PGS. TS Nguyễn Đức Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội trình bày báo cáo đề dẫn

(Tin bài và ảnh: Trung tâm NC&PTNVSP)

19-10-2023