Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2022 – 2027


11-10-2022

Ngày 8/10/2022, Trường ĐHSP Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, giai đoạn 2022 – 2027.

Dự buổi làm việc, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa có NGƯT.PGS.TS Trần Văn Thức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu quốc hội khóa XV; đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có NGƯT.GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo một số trung tâm, phòng chức năng và khoa đào tạo của Nhà trường.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã khái quát chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, về giáo dục đào tạo và thực tiễn quản lý nhà nước của đơn vị với các bậc học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. PGS.TS Trần Văn Thức nhấn mạnh hiện nay Nhà nước đang thực hiện Chương trình GDPT 2018 với mục tiêu cho con em chúng ta được hấp thụ nền giáo dục tốt hơn, tối ưu hơn nhưng vừa thực hiện đã vướng đại dịch COVID19, nguồn lực để tổ chức thực hiện bị ảnh hưởng rất nhiều. Bài toán về nguồn lực từ con người cho đến cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo để thực hiện Chương trình GDPT 2018 còn rất nhiều khó khăn, Thanh Hóa hiện đang thiếu khoảng 10.000 giáo viên. Các môn học liên môn, tích hợp như Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên giáo viên cũng chưa đáp ứng được theo yêu cầu. Thông qua buổi làm việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa mong muốn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với vị thế và sứ mạng của mình có thể giúp cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về nhiều phương diện để thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 nhất là về mặt chuyên môn, đội ngũ. Tại buổi làm việc, để tránh làm việc hình thức PGS.TS Trần Văn Thức đã đề nghị các phòng, ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ những vấn đề còn khó khăn cần tháo gỡ, những yêu cầu về công tác phối hợp để hai bên cùng trao đổi, thỏa thuận và thống nhất triển khai.

PGS.TS Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu lại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những thành tựu mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, đồng thời cảm ơn sự tin tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. GS.TS Nguyễn Văn Minh khẳng định quan điểm của Nhà trường là sẵn sàng phối hợp với các địa phương thực hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên. Để thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018 thì đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông là điều kiện tiên quyết, do đó với cán bộ quản lý giáo dục cần phải thay đổi tư duy, cách thức làm việc, với giáo viên cần phải làm cho họ hiểu về chương trình GDPT 2018 và phải được bồi dưỡng để thực hiện. Để công tác đào tạo, bồi dưỡng được thiết thực, hiệu quả, hai đơn vị cùng trao đổi để lựa chọn được phương thức triển khai có chất lượng, phù hợp với đặc thù của địa phương. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận tập trung về công tác tuyển sinh, đào tạo giáo viên theo Nghị định 116, đào tạo sau đại học, thực tập sư phạm, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT 2018, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng học sinh giỏi, cách thức tổ chức thực hiện...

Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Kim Quý, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến

PGS.TS. Nguyễn Văn Biên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và PTNVSP phát biểu ý kiến

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất, ký kết biên bản hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018 và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2027.

     Ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2022 – 2027

giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa  và Trường ĐHSP Hà Nội

Trung tâm Đào tạo – BDTX

11-10-2022