Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Tin nổi bật

CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU MÔ ĐUN 9 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN VÀ ĐẠI TRÀ CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT

Trong 3 ngày từ 30/11/2021 đến 02/12/2021, 50 cán bộ và giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường ĐHSP Hà Nội tham dự tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà do Ban quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

01.12.2021 470 Vi Duc Quang

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội

11/10/1951 - 11/10/2021

Tham gia ngay