Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đề thi và đáp án các bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023


07-05-2023

Ngày 06/5/2023, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Kì thi đánh giá năng lực (ĐGNL) với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, gia tăng cơ hội trúng tuyển và phân loại tốt hơn năng lực của thí sinh. Đồng thời, cung cấp kết quả thi để các trường đại học khác sử dụng làm căn cứ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023.

Kỳ thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023 đã có 4667 thí sinh tham dự thi các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh lựa chọn được nhiều tổ hợp môn nhằm xét tuyển vào các ngành đào tạo khác nhau, Nhà trường tổ chức thi Tiếng Anh vào cả hai ca sáng, chiều và đồng thời xây dựng 02 bài thi tiếng Anh ở ca sáng và ca chiều là tương đương.

Mỗi bài thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội đều có phần trắc nghiệm và phần tự luận. Để đảm bảo quá trình thi công bằng, khách quan, ban đề thi đã trộn ngẫu nhiên thứ tự các câu hỏi trắc nghiệm cũng như thứ tự các phương án lựa chọn (A, B, C, D), tạo thành 04 mã đề/bài thi. Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm và đáp án đúng tương ứng là giống nhau đối với mọi mã đề. Câu hỏi tự luận luôn ở cuối bài thi và như nhau đối với mọi mã đề. Do vậy, Nhà trường chỉ công bố 01 mã đề/bài thi như sau:

- Bài thi ĐGNL Toán của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023: Đề thi chính thứcĐáp án.   

- Bài thi ĐGNL Ngữ văn của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Bài thi ĐGNL Tiếng Anh của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023 (ca Sáng): Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Bài thi ĐGNL Tiếng Anh của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023 (ca Chiều): Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Bài thi ĐGNL Vật lí của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Bài thi ĐGNL Hóa học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Bài thi ĐGNL Sinh học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Bài thi ĐGNL Lịch sử của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Bài thi ĐGNL Địa lí của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023: Đề thi chính thứcĐáp án

Dựa trên các đề thi và đáp án đã công bố, thí sinh có thể tra cứu câu hỏi, đáp án tương ứng và tự đánh giá kết quả làm bài của mình.

 

Ban Chỉ đạo thi Đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội

07-05-2023