Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Nhớ ngày Bác thăm trường ĐH Sư phạm Hà Nội
12/06/2021 10:23:34 admin 0 15613

Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - một ngôi trường nhà tranh vách đất nằm mãi ngoài Km số 8 đường Hà Nội đi Sơn Tây? Phải chăng, Bác đã đánh giá đặc biệt ngôi trường được ví là “máy cái” trong ngành Giáo dục, trong sự nghiệp “trồng người”?

60 năm Trường ĐHSP Hà Nội qua hình ảnh (Phần 2)
12/06/2021 10:24:57 admin 0 12306

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục - Đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

60 năm Trường ĐHSP Hà Nội qua hình ảnh (Phần 3)
12/06/2021 10:25:21 admin 0 11626

Chân dung các Hiệu trưởng, Bí thư Đảng Ủy nhà trường và một số hoạt động của Đảng bộ trường

60 năm Trường ĐHSP Hà Nội qua hình ảnh (Phần 4)
12/06/2021 10:26:27 admin 0 9325

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với công cuộc Kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc

60 năm Trường ĐHSP Hà Nội qua hình ảnh (Phần 5)
12/06/2021 10:26:50 admin 0 9271

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong Công tác Giáo dục - Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế

60 năm Trường ĐHSP Hà Nội qua hình ảnh (Phần 6)
12/06/2021 10:27:11 admin 0 8837

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong các hoạt động đoàn thể và hoạt động phong trào

60 năm Trường ĐHSP Hà Nội qua hình ảnh (Phần 7)
12/06/2021 10:29:53 admin 0 9365

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tự hào vững bước đi lên

60 năm Trường ĐHSP Hà Nội qua hình ảnh (Phần 1)
12/06/2021 10:28:23 admin 0 13845

Sắc lệnh số 45: Trường Sư phạm cao cấp - Khu học xá trung ương và Trường dự bị Đại học

Báo Hà nội mới: “Người khổng lồ” của ngành giáo dục
12/06/2021 10:24:18 admin 0 7699

(HNM) - Ngày 11-10-1951, Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ký Nghị định số 276/NĐ về việc thành lập Trường Sư phạm cao cấp, tức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) ngày nay.

Lịch sử ĐHSP Hà Nội: Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1966-1975), phần I
12/06/2021 10:30:12 admin 0 8255

Trong giai đoạn lịch sử này, Nhà trường có một sự thay đổi hết sức quan trọng. Để thuận tiện trong công tác đào tạo thời kỳ sơ tán, Nhà trường tách làm hai: Trường ĐHSP Hà Nội I do Giáo sư Nguyễn Lương Ngọc làm Hiệu trưởng, Trường ĐHSP Hà Nội II do Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn làm Hiệu trưởng.