Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (chu kỳ II)
21/03/2023 02:17:29 0 2155

Ngày 20/3/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm...

Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
16/03/2023 07:24:04 0 2840

Ngày 16/3/2023, chương trình khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra tại Hội trường...

Chương trình khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/03/2023 08:25:58 0 2618

Ngày 09/3/2023, Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã...

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Trường ĐHSP Hà Nội
02/12/2022 08:12:26 0 13551

(cập nhật đến ngày 01/12/2022)