Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ Đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
09/12/2022 03:46:34 Nguyen Van Nghiep 0 1136

Sau 7 ngày khảo sát chính thức, chiều ngày 7/12/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với...

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
07/12/2022 10:26:06 Nguyen Van Nghiep 0 1364

Ngày 1/12/2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khai mạc chương trình khảo sát chính thức của đoàn Đánh giá ngoài chương trình đào tạo...

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Trường ĐHSP Hà Nội
02/12/2022 08:12:26 Nguyen Duy Hai 0 11134

(cập nhật đến ngày 01/12/2022)

Báo cáo về tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2021
18/01/2022 02:28:03 Nguyen Van Nghiep 0 3979

Danh mục thiết bị năm 2021
08/12/2021 10:51:35 Vi Duc Quang 0 4246
Khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Đợt 2 - 2021
25/10/2021 03:51:59 Vi Duc Quang 0 4963

Ngày 16/10/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) phối hợp với

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO 06 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
13/10/2021 09:41:53 Vi Duc Quang 0 7073

Sáng ngày 07/10/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia...

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt và Công tác xã hội tại Trường Đại học Sư...
07/07/2021 10:19:02 Vi Duc Quang 0 6279

Sáng 15/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ...

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học...
07/07/2021 10:18:51 Vi Duc Quang 0 5167

Tiếp nối chuỗi các hoạt động liên quan đến đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm...