Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội thảo-Hội nghị

Hội thảo khoa học quốc tế “Giao lưu văn hoá Việt - Pháp: Thành tựu và triển vọng”
16/04/2018 12:00:00 quangvd 0 4328
Ngày 16/4 và 17/4/2018, tại Trường ĐHSP Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Giao lưu văn hoá Việt - Pháp: Thành tựu và triển vọng”. Diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Pháp cùng có những hoạt động kỷ niệm 45 năm đặt quan hệ ngoại giao, do đó, Hội thảo không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn là một trong những hoạt động giao lưu văn hoá Pháp - Việt nổi bật.
Thông báo: Lịch thuyết trình tại Hội thảo khoa học quốc tế “GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT – PHÁP: THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG”
14/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 4934
Ban Tổ chức thông báo Lịch thuyết trình của các báo cáo viên tại Hội thảo khoa học quốc tế: "Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng" (Echanges culturels franco-vietnamiens : réalisations et perspectives) diễn ra vào ngày 16 - 17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp và 5 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.
PGS.TS Hoàng Anh Tuấn và ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN
12/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 857
PGS.TS Hoàng Anh Tuấn và ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 1619
PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao (Học viện Ngoại giao) đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Bùi Ngọc Như Nguyệt, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng và GS.TS Pierre VALETTE-FLORENCE, Đại học Grenoble Alpes
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 269
TS. Bùi Ngọc Như Nguyệt, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng và GS.TS Pierre VALETTE-FLORENCE, Đại học Grenoble Alpes đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS.Phạm Văn Quang, Trường Đại học KHXH&NV-Đại học Quốc gia TP.HCM
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 717
TS.Phạm Văn Quang, Trường Đại học KHXH&NV-Đại học Quốc gia TP.HCM đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS.Trần Văn Công, Đại học Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 997
TS.Trần Văn Công, Đại học Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Phùng Ngọc Kiên, Viện Văn học-Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 788
TS. Phùng Ngọc Kiên, Viện Văn học đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 467
TS. Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS.Đinh Minh Hằng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 698
TS.Đinh Minh Hằng,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS Trịnh Văn Minh, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội và ThS. Trịnh Thùy Dương,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 442
PGS.TS Trịnh Văn Minh, Trường ĐH Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội và ThS.Trịnh Thùy Dương,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 1134
PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
PGS.TS Nguyễn Thanh Tú, Tạp chí Văn nghệ Quân đội và ThS. Bùi Quang Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 459
PGS.TS Nguyễn Thanh Tú,Tạp chí Văn nghệ Quân đội và ThS. Bùi Quang Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
PGS.TS Lê Nguyên Cẩn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 579
PGS.TS Lê Nguyên Cẩn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS Trần Văn Toàn
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 941
PGS.TS TRẦN VĂN TOÀN đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Công Lý, Trường ĐHKHXH&NV-Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 688
PGS.TS. Nguyễn Công Lý, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
ThS.NCS Nguyễn Vũ Hưng, Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 260
ThS.NCS Nguyễn Vũ Hưng, Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
GS. TS Trần Đình Sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 646
GS. TS Trần Đình Sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Đặng Anh Đào, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 658
PGS.TS. Đặng Anh Đào, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
TS. Nguyễn Văn Toàn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
10/04/2018 12:00:00 cuongnb 0 930
TS. Nguyễn Văn Toàn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi báo cáo tham luận cho Ban tổ chức Hộị thảo khoa học quốc tế : « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp : Thành tựu và triển vọng » (Échanges culturels Franco-vietnamiens : réalisations et perspectives ) diễn ra vào ngày 16-17/4/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội