Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Sinh viên Sư phạm Kỹ thuật tự tin thực tập trong môi trường đào tạo nghề chuyên nghiệp
08/04/2019 11:34:55 0 3509
Kể từ khóa K63, sinh viên Sư phạm Kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có dịp thực hành nghề và thực tập sư phạm dạy nghề tại các môi trường đào tạo...
Thông báo: Thông báo lịch thi các lớp Văn bằng 2 tháng 01-2019
14/01/2019 01:57:15 0 12733
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp VB2 của các khoa như sau:
Thông báo: Lịch thi Học kỳ I năm học 2018-2019
13/12/2018 04:47:48 0 6737
Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lịch thi môn chung toàn trường và lịch thi các môn chuyên ngành của từng khoa học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo: Lịch thi học phần các lớp Văn bằng 2 tháng 12-2018
04/12/2018 01:55:37 0 3074
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp Văn bằng 2 của các khoa như sau:
Thông báo: Lịch thi các học phần môn chung các lớp Văn bằng 2 tháng 11 - 2018
01/11/2018 02:48:47 0 2967
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp VB2 của khoa như sau:
Thông báo: Lịch thi học phần các lớp Văn bằng 2 tháng 10-2018
08/10/2018 10:56:58 0 2929
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp Văn bằng 2 của các khoa như sau: