Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Thông báo: Lịch thi học phần các lớp Văn bằng 2 tháng 12-2018
04/12/2018 01:55:37 quangvd 0 2871
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp Văn bằng 2 của các khoa như sau:
Thông báo: Lịch thi các học phần môn chung các lớp Văn bằng 2 tháng 11 - 2018
01/11/2018 02:48:47 quangvd 0 2753
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp VB2 của khoa như sau:
Thông báo: Lịch thi học phần các lớp Văn bằng 2 tháng 10-2018
08/10/2018 10:56:58 quangvd 0 2684
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp Văn bằng 2 của các khoa như sau:
Thông báo: Lịch thi ngày 16-09-2018 các lớp Văn bằng 2 hệ Chính qui
12/09/2018 09:46:29 quangvd 0 2949
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp VB2 của các khoa như sau:
Thông báo: Lịch thi học phần các lớp văn bằng 2 - tháng 09-2018
05/09/2018 08:32:21 quangvd 0 2834
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch thi các học phần đã học của các lớp VB2 như sau:
Thông báo: Danh sách sinh viên K68 xếp lớp hành chính và lớp học ngoại ngữ
29/08/2018 05:42:21 quangvd 0 9234
Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo danh sách sinh viên K68 xếp lớp hành chính và lớp học ngoại ngữ
Thông báo Kết quả thi và xếp lớp học tiếng Anh K68
27/08/2018 04:36:16 quangvd 0 8019
Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kết quả thi và xếp lớp học tiếng Anh K68