Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lịch kiểm tra hồ sơ K59 và K60
12/11/2010 10:21:26 admin 0 8267
Điểm thi tuyển sinh liên thông lớp Sư phạm Âm nhạc khoá 1
16/09/2010 12:00:00 admin 0 6920
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc giangbh@hnue.edu.vn
Điểm thi tuyển sinh liên thông lớp Việt Nam học khoá 2
16/09/2010 12:00:00 admin 0 6275
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc giangbh@hnue.edu.vn
Danh sách phòng thi Kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh - K60
10/09/2010 04:55:23 admin 0 7110
Mọi thắc mắc về danh sách thi và phòng thi xin liên hệ số điện thoại 04-37547121
Về việc khám sức khỏe cho sinh viên K60
07/09/2010 12:00:00 admin 0 7940
Theo kế hoạch năm học 2010-2011, nhà trường thông báo tới các khoa lịch khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy K60 như sau:
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học 2010
31/08/2010 12:00:00 admin 0 6377
Xem trong file gắn kèm