Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHẤT LƯỢNG CAO VÀ TIẾNG ANH K69
25/08/2019 09:03:15 quangvd 0 10255
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THÔNG BÁO:
Thông báo Danh sách sinh viên K69 thi kiểm tra trình độ tiếng Anh
22/08/2019 04:42:16 quangvd 0 6641
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên nhập học K69 theo 4 ca thi trong ngày 23/08/2019.
THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
21/07/2019 10:31:11 quangvd 0 20440
Căn cứ Thông báo số 625/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao...