Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên mục: Quản lý điều hành 18.08.2021   5072


<p>Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ.</p>

Tin cùng chuyên mục: