Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lịch nhập học các lớp liên thông thi ngày 21/11/2010
04/10/2011 04:06:23 admin 0 6619
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
TKB kỳ II (2010-2011) cho K59,K60
17/12/2010 12:00:00 admin 0 6792
Tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 hệ chính qui
16/12/2010 05:41:00 admin 0 6878
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Lịch thi các môn học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011
10/12/2010 05:16:28 admin 0 6315
Mọi thông tin xin liên lạc số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành SP Mỹ thuật khóa 1A - Hệ đào tạo liên thông
09/12/2010 08:54:12 admin 0 6577
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Danh sách phòng thi các môn học lại HK1 năm học 2010-2011
01/12/2010 12:00:00 admin 0 6325
Mọi thông tin xin liên lạc số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Danh sách trúng tuyển và lịch nhập học các lớp Liên thông và Văn bằng 2 - ĐHSP HN năm 2010
28/11/2010 08:21:47 admin 0 6934
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Điểm thi tuyển sinh liên thông, Văn bằng 2 - Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2010
27/11/2010 11:28:44 admin 0 9279
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn