Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Danh sách phòng thi các môn học lại HK1 năm học 2010-2011
01/12/2010 12:00:00 admin 0 6276
Mọi thông tin xin liên lạc số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Danh sách trúng tuyển và lịch nhập học các lớp Liên thông và Văn bằng 2 - ĐHSP HN năm 2010
28/11/2010 08:21:47 admin 0 6879
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Điểm thi tuyển sinh liên thông, Văn bằng 2 - Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2010
27/11/2010 11:28:44 admin 0 9226
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Bảng điểm lớp NVSP 18 và NVSP 17
16/11/2010 02:07:59 admin 0 6793
Mọi thắc mắc xin liên lạc số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Lịch thi các môn chung học kỳ I năm học 2010-2011 và học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT
06/01/2011 10:53:41 admin 0 6254
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Lịch thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2011
09/11/2010 12:00:00 admin 0 7103
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Lịch thi tuyển sinh liên thông hệ chính qui
05/11/2010 02:53:10 admin 0 6912
Mọi thông tin xin liên lạc 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Về việc thi tuyển sinh liên thông hệ chính qui năm 2010
02/11/2010 05:33:49 admin 0 6230
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn