Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Bảng điểm lớp NVSP 18 và NVSP 17
16/11/2010 02:07:59 admin 0 6845
Mọi thắc mắc xin liên lạc số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Lịch thi các môn chung học kỳ I năm học 2010-2011 và học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT
06/01/2011 10:53:41 admin 0 6303
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Lịch thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2011
09/11/2010 12:00:00 admin 0 7155
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Lịch thi tuyển sinh liên thông hệ chính qui
05/11/2010 02:53:10 admin 0 7174
Mọi thông tin xin liên lạc 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Về việc thi tuyển sinh liên thông hệ chính qui năm 2010
02/11/2010 05:33:49 admin 0 6283
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Lịch học lại các môn chung HK2 năm học 2010-2011
25/10/2010 04:20:06 admin 0 6626
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Thông báo tổ chức học lại các học phần chính trị Mác Lênin và NN2, NN4
12/11/2010 10:21:08 admin 0 6345
Mọi thông tin xin liên hệ với giáo vụ khoa hoặc số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Đăng ký thi tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 hệ chính qui
08/10/2010 01:08:51 admin 0 9561
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn