Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lịch học lại các môn chung HK2 năm học 2010-2011
25/10/2010 04:20:06 admin 0 6576
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Thông báo tổ chức học lại các học phần chính trị Mác Lênin và NN2, NN4
12/11/2010 10:21:08 admin 0 6271
Mọi thông tin xin liên hệ với giáo vụ khoa hoặc số điện thoại 04-39913233 hoặc email htbinh@hnue.edu.vn
Đăng ký thi tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 hệ chính qui
08/10/2010 01:08:51 admin 0 9509
Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc email giangbh@hnue.edu.vn
Lịch kiểm tra hồ sơ K59 và K60
12/11/2010 10:21:26 admin 0 8123
Điểm thi tuyển sinh liên thông lớp Sư phạm Âm nhạc khoá 1
16/09/2010 12:00:00 admin 0 6868
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc giangbh@hnue.edu.vn
Điểm thi tuyển sinh liên thông lớp Việt Nam học khoá 2
16/09/2010 12:00:00 admin 0 6222
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04-37547121 hoặc giangbh@hnue.edu.vn
Danh sách phòng thi Kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh - K60
10/09/2010 04:55:23 admin 0 7056
Mọi thắc mắc về danh sách thi và phòng thi xin liên hệ số điện thoại 04-37547121
Về việc khám sức khỏe cho sinh viên K60
07/09/2010 12:00:00 admin 0 7874
Theo kế hoạch năm học 2010-2011, nhà trường thông báo tới các khoa lịch khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy K60 như sau: