Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Trường ĐHSP Hà Nội đã hoàn thành đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Chuyên mục: Kiểm định chất lượng - Xếp hạng Đại học 02.10.2017   15487


<p>Năm 2016, Trường ĐHSP Hà Nội triển khai công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&amp;ĐT), gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí; Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013; Đồng thời dựa theo Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p>

Mục đích của đợt tự đánh giá là nhằm nhìn nhận lại toàn diện các mặt hoạt động của Nhà trường trong 5 năm, từ 2012 đến 2016. Trên cơ sở đó xác định rõ những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại và đề ra kế hoạch hành động để duy trì, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm tồn tại nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Sau gần một năm triển khai công việc, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá tổng thể cấp Trường để trình Hội đồng Tự đánh giá. Sau khi Hội đồng Tự đánh giá cấp Trường tổ chức thẩm định theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí, Nhà trường đã gửi cho Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời đăng kí với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội để được tiến hành đánh giá ngoài, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Ngày 25/5/2017, Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài và kí hợp đồng đánh giá với Nhà trường.

Ngày 10/6/2017, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Lễ Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (diễn ra từ 10/06 đến 14/06/2017). Trong khoảng thời gian này, Nhà trường đã phối hợp tốt nhất với Đoàn đánh giá ngoài để Đoàn có thể hoàn thành công việc như dự kiến.

Ngày 14/6/2017, Lễ Bế mạc đợt khảo chính thức phục vụ đánh giá ngoài kết thúc. Đoàn đánh giá ngoài đã bước đầu đưa ra những kết luận sơ bộ kết quả khảo sát chính thức tại Trường, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để cải tiến chất lượng đối với Nhà trường và kí biên bản hoàn thành khảo sát chính thức.

Ngày 5/09/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội sau quá trình đánh giá đã hoàn thành và gửi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cho Nhà trường. Theo đó, Trường ĐHSP Hà Nội đã “đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 85,2%”.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Trường ĐHSP Hà Nội. Ảnh: Trường ĐHSP Hà Nội.

 

Phòng CTCT - HSSV

 


Tin cùng chuyên mục: