Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023


30-05-2023

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo số lượng chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên năm 2023 tại Công văn số 2470/BGDĐT-GDĐH.

Các cơ sở đào tạo trực thuộc các địa phương, bộ ngành chỉ tổ chức tuyển sinh đào tạo sau khi uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc bộ ngành giao nhiệm vụ, có kế hoạch cấp kinh phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Theo đó, cụ thể số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:

Tin bài: Phòng Hành chính – Đối ngoại

30-05-2023