Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Từ Ba sẵn sàng đến Thanh niên tình nguyện: Lịch sử và sự tiếp nối truyền thống của sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới”


24-04-2024

Năm 1964, trong bối cảnh mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phát động phong trào “Tam bất kỳ”, là khởi nguồn của phong trào Ba sẵn sàng – cuộc vận động yêu nước rộng lớn và sôi nổi nhất của thanh niên, sinh viên Việt Nam trong thế kỷ XX. Tiếp nối tinh thần của phong trào Ba sẵn sàng, gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong những năm sau đó, nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi của sinh viên Việt Nam đã hình thành và phát triển, nổi bật là phong trào thanh viên tình nguyện, góp phần tạo nên những truyền thống tốt đẹp của thanh niên, sinh viên Việt Nam.

1. Mục đích

Hội thảo khoa học quốc gia “Từ Ba sẵn sàng đến Thanh niên tình nguyện: Lịch sử và sự tiếp nối truyền thống của sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới” là dịp để các nhà nghiên cứu, các thế hệ nhân chứng, cán bộ Đoàn và sinh viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề lịch sử của phong trào Ba sẵn sàng và các phong trào xung kích, tình nguyện của thanh niên, sinh viên Việt Nam; về những chính sách, giải pháp để giáo dục thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy giá trị và truyến thống của sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới.

2. Nội dung

Hội thảo dự kiến tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Những vấn đề lịch sử của phong trào Ba sẵn sàng và các phong trào xung kích, tình nguyện của sinh viên Việt Nam (hoạt động tham gia bảo vệ miền Bắc, chống chiến tranh phá hoại trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; phong trào Gác bút nghiên lên đường đánh Mĩ; hoạt động tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; phong trào thanh niên tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè,...);

- Sức sống và sự lan tỏa của phong trào Ba sẵn sàng trong hoạt động học tập, nghiên cứu và công tác của sinh viên;

- Những chính sách, giải pháp để phát huy truyền thống và giá trị của sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới.

3. Đơn vị tổ chức

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Thời gian nhận bài và tổ chức

- Thời gian nhận đăng ký – tóm tắt: trước ngày 20/4/2024

- Thời gian nhận toàn văn: trước ngày 10/6/2024

- Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến: 1 ngày – tháng 7/2024

5. Thể lệ báo cáo

- Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng công bố trên sách, báo, hội thảo hoặc ấn phẩm thông tin khác trong và ngoài nước;

- Bản toàn văn bài viết dưới dạng bài báo khoa học, được viết bằng tiếng Việt, có độ dài tối đa 10 trang; được chế bản trên khổ A4, (khoảng 5.000 đến 8.000 từ), sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.3;

- Tóm tắt bài hội thảo bằng tiếng Việt dài không quá 250 từ.

- Bài viết toàn văn sẽ được phản biện độc lập. Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn báo cáo trình bày tại Hội thảo, và được xem xét đăng trên Kỷ yếu Hội thảo.

6. Địa điểm tổ chức

Hội trường K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Địa chỉ gửi bài viết

Bài viết tóm tắt và toàn văn tham dự hội thảo xin được gửi về địa chỉ email: htkh@hnue.edu.vn

8. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo, xin liên hệ theo địa chỉ email của Ban tổ chức hoặc PGS. TS Hoàng Hải Hà (Phó trường phòng Khoa học Công nghệ), TS. Trần Thế Ngà (Phó bí thư Đoàn Trường, SĐT: 0989.754.165), TS. Ninh Xuân Thao (Ban Thường vụ Đoàn Trường, SĐT: 0979.273.829).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý thầy cô, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cá nhân quan tâm viết bài và tham gia Hội thảo.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết xem tại đây.

24-04-2024