Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường A1 - Tòa nhà Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


24-08-2021

  • Phụ lục kèm theo quyết định vui lòng xem tại đây

 

24-08-2021