Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022


14-07-2022

I. ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

Số TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Thông tin chi tiết

1

Lục Huy Hoàng

Khoa Vật lý

TẠI ĐÂY

2

Nguyễn Thị Minh Huệ

Khoa Hoá học

TẠI ĐÂY

3

Đặng Ngọc Quang

Khoa Hoá học

TẠI ĐÂY

II. ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

Số TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Thông tin chi tiết

1

Nguyễn Phương Chi

Khoa Toán-Tin

TẠI ĐÂY

2

Ngô Vũ Thu Hằng

Khoa GDTH

TẠI ĐÂY

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Khoa Hoá học

TẠI ĐÂY

4

Hà Hương Giang

Trường ĐH Điện lực

TẠI ĐÂY

14-07-2022