THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

I. ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

Số TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Thông tin chi tiết

1

Lục Huy Hoàng

Khoa Vật lý

TẠI ĐÂY

2

Nguyễn Thị Minh Huệ

Khoa Hoá học

TẠI ĐÂY

3

Đặng Ngọc Quang

Khoa Hoá học

TẠI ĐÂY

II. ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

Số TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Thông tin chi tiết

1

Nguyễn Phương Chi

Khoa Toán-Tin

TẠI ĐÂY

2

Ngô Vũ Thu Hằng

Khoa GDTH

TẠI ĐÂY

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Khoa Hoá học

TẠI ĐÂY

4

Hà Hương Giang

Trường ĐH Điện lực

TẠI ĐÂY


Source: 
14-07-2022
Tags