Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo điểm sàn xét tuyển sinh Đại học năm 2021


26-08-2021

(Kèm theo Quyết định số 3377/QĐ-ĐHSPHN ngày 26/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc xác định điểm sàn các ngành đào tạo đại học năm 2021)

1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên:

STT

Ngành

Điểm sàn

1

- SP Ngữ văn

- SP Toán học

- SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh)

21.0

2

- Giáo dục Tiểu học

- Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh,

20.0

3

- SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh)

- SP Hóa học (đào tạo giáo viên dạy Hóa học bằng tiếng Anh)

19.5

4

Sư phạm Mỹ thuật

18.0

5

Các ngành còn lại

19.0

2.  Đối với các ngành khác:

STT

Ngành

Điểm sàn

1

Công nghệ thông tin

18.5

2

- Toán học

- Ngôn ngữ Anh

- Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

- Tâm lý học giáo dục

- Văn học

- Việt Nam học

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17.0

3

Các ngành còn lại

16.0

  • Quyết định số 3377/QĐ-ĐHSPHN ngày 26/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc xác định điểm sàn các ngành đào tạo đại học năm 2021 tải về tại đây

 

Post by: Vi Duc Quang
26-08-2021