Thông báo điểm sàn xét tuyển sinh Đại học năm 2021

1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên:

STT

Ngành

Điểm sàn

1

- SP Ngữ văn

- SP Toán học

- SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh)

21.0

2

- Giáo dục Tiểu học

- Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh,

20.0

3

- SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh)

- SP Hóa học (đào tạo giáo viên dạy Hóa học bằng tiếng Anh)

19.5

4

Sư phạm Mỹ thuật

18.0

5

Các ngành còn lại

19.0

2.  Đối với các ngành khác:

STT

Ngành

Điểm sàn

1

Công nghệ thông tin

18.5

2

- Toán học

- Ngôn ngữ Anh

- Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

- Tâm lý học giáo dục

- Văn học

- Việt Nam học

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17.0

3

Các ngành còn lại

16.0

  • Quyết định số 3377/QĐ-ĐHSPHN ngày 26/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc xác định điểm sàn các ngành đào tạo đại học năm 2021 tải về tại đây

 


Source: 
26-08-2021
Tags