Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Tuyển sinh

Thông báo danh sách thi tuyển sinh các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, thi năng khiếu tuyển sinh vào ngành GDMN và GDMN-SPTA
30/06/2018 12:00:00 quangvd 0 12995
Các thí sinh dự thi tuyển sinh các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, thi năng khiếu tuyển sinh vào ngành GDMN và GDMN-SPTA chú ý:
Thông tin chi tiết các ngành tuyển sinh Đại học năm 2018
18/04/2018 12:00:00 quangvd 0 15459
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo thông tin chi tiết các ngành tuyển sinh Đại học năm 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHOÁ 28 (2018 - 2020)
17/04/2018 12:00:00 quangvd 0 22312
Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, kỳ thi đợt 2, thi ngày 25, 26/8/2018, như sau:
Sư phạm công nghệ - Ngành đào tạo mới của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
06/04/2018 12:00:00 phongtd 0 13723
Trước ngưỡng cửa của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự quan tâm ngày càng nhiều của xã hội về giáo dục STEM, môn CÔNG NGHỆ ở trường phổ thông ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Công nghệ là môn học bắt buộc ở giai đoạn giáo dục cơ bản. Trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp, môn Công nghệ là môn học dành cho các học sinh có xu hướng lựa chọn ngành học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.
ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 THÁNG 3 NĂM 2018
04/04/2018 12:00:00 linhvn 0 6937
Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 tháng 3 năm 2018.
Đề án tuyển sinh đại học năm 2018 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
04/04/2018 12:00:00 quangvd 0 27012
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo đề án tuyển sinh đại học năm 2018
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 3 năm 2018
04/04/2018 12:00:00 linhvn 0 4601
Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo nhận đơn phúc khảo thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 tháng 3 năm 2018
KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 THÁNG 3 NĂM 2018
04/04/2018 12:00:00 linhvn 0 9048
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo kết quả tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 tháng 03 năm 2018. Vui lòng download tệp gắn kèm và thực hiện tra cứu kết quả theo hướng dẫn.
Thông báo điểm thi, điểm chuẩn và lịch nhập học các lớp Văn bằng 2 tuyển sinh tháng 11/2017
07/12/2017 12:00:00 quangvd 0 14698
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:
Lịch thi, môn thi và danh sách phòng thi tuyển sinh các lớp Văn bằng 2 tháng 11-2017
09/11/2017 12:00:00 quangvd 0 9402
Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lịch thi, môn thi và danh sách phòng thi tuyển sinh các lớp Văn bằng 2 tháng 11-2017
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt thi tháng 8 năm 2017
08/09/2017 12:00:00 linhvn 0 6889
Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo nhận đơn phúc khảo thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 tháng 8 năm 2017
ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 THÁNG 8 NĂM 2017
08/09/2017 12:00:00 linhvn 0 12933
Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 tháng 8 năm 2017