Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 16.07.2021   788


<p><strong>Tên đề tài:</strong>&nbsp;&ldquo;Nghiên cứu trí tuệ xã hội của học sinh THCS đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới&rdquo;.</p>

Mã số: B2019 - SPH - 07

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Trọng Ngọ

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2039 /QĐ – BGDĐT ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 9h00,  ngày 22  tháng  7   năm 2021

Địa điểm: Phòng họp 509, tầng 5 nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 


Tin cùng chuyên mục: