Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CỦA BỘ GD&ĐT

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học 13.07.2021   1117


<p style="text-align: justify;">Tên đề tài:&nbsp;Phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh Trung học cơ sở thông qua công tác xã hội học đường</p>

Mã số: B2019 – SPH - 10

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2037/QĐ - BGDĐT ngày  21/ 06 /2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 16 h, ngày 15 tháng 07 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 5 Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 


Tin cùng chuyên mục: