Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, GIÁO SƯ NGUYỄN LÂN - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP”


01-11-2013
Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân là cây đại thụ của nền giáo dục nước ta. Cả cuộc đời mình, ông dồn hết tâm trí vào việc “trồng người” và cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam. Năm 1956, ông về dạy tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và là một trong những người “khai quốc công thần” thành lập khoa Tâm lý - Giáo dục. Năm 1965, khoa Tâm lý- Giáo dục chính thức được thành lập và giáo sư Nguyễn Lân là Chủ nhiệm khoa đầu tiên, và đây cũng là nơi ông công tác cho đến khi nghỉ hưu.

Nhân kỉ niệm 10 năm ngày mất của ông và thành phố Hà Nội dự kiến đặt tên ông cho một đường phố ở thủ đô Hà Nội trong năm 2013 để tôn vinh một nhà giáo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Tâm lý - Giáo dục phối hợp với khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân - Cuộc đời và sự nghiệp.

  1.  Mục tiêu Hội thảo

Tìm hiểu, phân tích, đánh giá về cuộc đời hoạt động và cống hiến của Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân nhằm vinh danh tên tuổi và tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục.

2.  Nội dung Hội thảo

- Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân.

- Đánh giá những đóng góp của Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân về các lĩnh vực khoa học giáo dục, văn học, từ điển học v.v…

- Những đóng góp trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội.

- Triển lãm các tác phẩm, hình ảnh của Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân.

Một số hướng viết bài tham gia Hội thảo

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự và viết bài cho Hội thảo theo một số chủ đề sau:

1) Phẩm chất, nhân cách của Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân trong cuộc sống cũng như trong công việc mà chúng ta cần học tập.

2) Những kỉ niệm sâu sắc về quá trình học tập, công tác và làm việc với Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân.

3) Phân tích, đánh giá những đóng góp của Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân với ngành khoa học giáo dục nói riêng và sự nghiệp giáo dục của nước nhà nói chung, với ngôn ngữ và văn học Việt Nam.

4) Những đóng góp trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian tổ chức Hội thảo: Ngày 10 /12/ 2013 (thứ Ba)

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thành phần tham gia hội thảo

- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trường ĐHSP Hà Nội.

- Ban chủ nhiệm các khoa: Tâm lý - Giáo dục, Ngữ văn, Sinh học.

- Viện Khoa học giáo dục, Viện Nghiên cứu sư phạm, Trung tâm nghiên cứu và phát triển NVSP.

- Hội Khuyến học Việt Nam.

- Các nhà khoa học, các cán bộ quản lí, giảng viên trong và ngoài trường.

- Các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục, khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội và gia đình Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân, cùng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình.

5. Thể lệ, thời gian và địa điểm gửi bài

- Mỗi bài viết gửi hội thảo không quá 4.000 từ (10 trang), bằng tiếng Việt  và có tóm tắt khoảng 300 từ, được chế bản trên khổ A4; kiểu chữ Times New Roman; cỡ chữ 13. Tiêu đề của báo cáo in đậm, cỡ chữ 15; dưới tiêu đề phía phải ghi rõ họ tên tác giả, chức vụ, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, điện thoại và e-mail. Căn lề: lề trái: 3,5cm; lề phải, trên và dưới: 2cm.

- Thời hạn gửi bài viết (kèm bản tóm tắt): trước ngày 15/11/2013 theo địa chỉ: Văn phòng Khoa Tâm lý - Giáo dục, P613 - Nhà V, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Bản mềm bài viết và đăng ký tham dự hội thảo xin gửi về địa chỉ e-mail: k.tamly@hnue.edu.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: PGS.TS. Từ Đức Văn  (091.221.06.06).

Bài viết gửi tham dự hội thảo sẽ được Hội đồng biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Ban tổ chức Hội thảo khoa học trân trọng thông báo và mong nhận được sự nhiệt tình tham gia viết bài và tham dự hội thảo của các nhà khoa học và quý vị đại biểu. Trân trọng cảm ơn!

 

T/M. BAN TỔ CHỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC

 

 

TS. Nguyễn Đức Sơn

Post by: congnx
01-11-2013