Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Chuyên luận “Tư tưởng và phong cách nhà văn – những vấn đề lý luận và thực tiễn” của GS.TS. Trần Đăng Suyền đạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019


17-01-2020
Sáng ngày 14/01/2020 tại Bảo tàng văn học Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn học năm 2019. Đây là giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, tổ chức và phát động nhằm tôn vinh những tác giả - tác phẩm xuất sắc ở các lĩnh vực: sáng tác, nghiên cứu phê bình, khảo cứu, dịch thuật. Trải qua quá trình sàng lọc và thẩm định, chuyên khảo “Tư tưởng và phong cách nhà văn - những vấn đề lí luận và thực tiễn " (NXB Đại học Sư phạm, 2019) của GS.TS. Trần Đăng Suyền đã vinh dự là một trong tám công trình được trao tặng giải thưởng này.

GS.TS. Trần Đăng Suyền, từng chủ biên nhiều giáo trình ở bậc Đại học và chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn ở bậc THPT. Các chuyên luận: “Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao”, “Nhà văn, hiện thực đời sống và cá tính sáng tạo”, “Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX”, “Phương pháp nghiên cứu và phân tích tác phẩm văn học” đã khai phá nhiều vấn đề căn bản, cốt lõi, đem đến những gợi dẫn và khai mở trong nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại. Trong đó, cuốn “Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX” (NXB Giáo dục, 2013) từng nhận được giải đồng Sách hay, giải thưởng Sách Việt Nam 2014.

Chuyên khảo “Tư tưởng và phong cách nhà văn - những vấn đề lí luận và thực tiễn”, NXB Đại học Sư phạm xuất bản năm 2019, được chia làm hai phần gồm: "Những vấn đề lí luận về tư tưởng và phong cách nhà văn" (Chuyên luận) và "Tư tưởng và phong cách nghệ thuật một số tác gia, tác phẩm văn học" (Khảo luận). Phần thứ nhất gồm 5 chương, trình bày quan niệm về tư tưởng nghệ thuật của nhà văn; căn cứ để xác định tư tưởng nghệ thuật và con đường đi tìm tư tưởng nghệ thuật của nhà văn; quan niệm về phong cách văn học và phong cách của nhà văn; cái nhìn nghệ thuật về thế giới và con người qua những hình tượng, biểu tượng, liên tưởng độc đáo – biểu hiện cơ bản và then chốt của phong cách nhà văn; những biểu hiện khác của phong cách nghệ thuật nhà văn. Phần thứ hai tập trung khám phá tư tưởng, phong cách của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu như: Nguyễn Công Hoan, Xuân Diệu, Nguyên Hồng, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Quang Vũ, Hữu Thỉnh, Ma Văn Kháng, Nguyễn Xuân Khánh, Dương Hướng,…

GS. Trần Đăng Suyền quan niệm: "Ở những nhà văn lớn, tư tưởng lớn thống nhất chặt chẽ với tài năng lớn. Nhà nghệ sĩ lớn đồng thời cũng là những nhà tư tưởng lớn”. Cuốn sách đã thấm nhuần và thể hiện sâu sắc, nhất quán tư tưởng nghiên cứu văn học này.

Chuyên khảo “Tư tưởng và phong cách nhà văn - những vấn đề lí luận và thực tiễn” là đóng góp quan trọng của GS. Trần Đăng Suyền trong khoa học nghiên cứu văn học. Cuốn sách đã và đang trở thành tài liệu thiết yếu đồng hành với các sinh viên chuyên ngành Ngữ văn, giáo viên Ngữ văn, và các độc giả yêu văn học.

Khoa Ngữ văn

Post by: quangvd
17-01-2020