Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

GS.TS. Vũ Quang Mạnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học (TSKH) Sinh học tại Hội đồng khoa học chuyên ngành Viện nghiên cứu Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, Viện hàn lâm khoa học Bunggari, Sofia


17-01-2014
Ngày 09/01/2014, GS.TS. Vũ Quang Mạnh, Giám đốc trung tâm Đa dạng sinh học (CEBRE), giảng viên cao cấp Bộ môn Động vật, Khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học (TSKH) Sinh học tại Hội đồng khoa học chuyên ngành Viện nghiên cứu Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, Viện hàn lâm khoa học Bunggari, Sofia (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research - IBER, Bulgarian Academy of Sciences - BAS).

Đề tài luận án “Nghiên cứu khu hệ động vật Ve giáp ở Việt Nam (Acari: Oribatida) – Hệ thống phân loại, địa động vật và phân vùng động vật, sự hình thành và vai trò ở hệ sinh thái đất” (The Oribatida fauna (Acari: Oribatida) of Vietnam - Systematics, Zoogeography and Zonation, Formation and Role in the soil ecosystem). 

Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ của GS.TS Vũ Quang Mạnh:

    

Nguồn: Khoa Sinh học

Post by: congnx
17-01-2014