Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Quản lý ho so
   

STT Tác giả Tên công trình KH Xuất bản, tạp chí Năm Số trang
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Dấu ấn văn hóa Thăng Long trong không gian Phật giáo xứ Nghệ thời Lý – Trần Kỷ yếu Hội thảo: Văn hóa Phật giáo xứ Nghệ: Qúa khứ, hiện tại và tương lai Nxb Hồng Đức, Hà Nội, tr.215-228
2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Văn hóa ngoại giao Ấn Độ - Sự định hình bản sắc trong thế giới đa cực Gía trị Ấn Độ ở Châu Á (Indian values in Asia) 2016 tr.89-107.
3 Phạm Thị Mai Hương Cặp thoại trong hội thoại phỏng vấn báo in Kỉ yếu Hội thảo Khoa học 2016 – Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, tập 1, NXB Dân trí 2016 tr.819-824
4 Đỗ Phương Thảo Ứng dụng Ngôn ngữ học tri nhận vào việc giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ Kỷ yếu Hội thảo 2016 Trang 680-686
5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Vai trò của đối thoại tôn giáo trong nền ngoại giao Việt nam Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học: Những vấn đề lí luận và thực tiễn. Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2016 tr.237-245
6 Thanh Xuan Nguyen, Mo Thi Nguyen, Nguyen Van Hung, Hung, Van Hoang Synthesis of Graphene Titanium Dioxide composites as Photocatalytic Materials for Degradation of Moderacid Black Asian Journal of Chemistry 2016 Vol 28 No 6 (2016), 1297 – 1303
7 Dam Thuy Trang Nguyen, Thi Huong Au, Quang Cong Tong, Mai Hoang Luong, Aurelien Pelissier, Kevin Montes, Hoang Minh Ngo, Minh Thanh Do, Danh Bich Do, Duc Thien Trinh, Thanh Huong Nguyen, Bruno Palpant, Chia Chen Hsu, Isabelle Ledoux-Rak, Ngoc Diep Lai Coupling of a single active nanoparticle to a polymer-based photonic structure Journal of Science: Advanced Materials and Devices 2016 Volume 1, Issue 1, March 2016, Pages 18–30
8 Hoàng Thúc Lân Xu hướng biến đổi của đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nxb Lý luận chính trị 2016
9 Nguyễn Thị Thúy Hương Phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu các chuyên đề cao học Hán Nôm cho học viên chuyên ngành trong giai đoạn hiện nay Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới dạy học ngữ văn trong nhà trường hiện nay, Đại học Sư phạm Hà Nội 2016
10 Nguyễn Thị Thúy Hương Quan điểm dạy học tương tác trong giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường phổ thông hiện nay Hội thảo khoa học Quốc gia: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục", Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. 2016
11 Trần Thị Hà Giang Phụ nữ với việc giáo dục Đạo Hiếu cho con cái trong gia đình Việt Nam hiện nay Hội thảo: “Tác động của kinh tế thị trường đến Đạo Hiếu ở Việt Nam hiện nay” 2016
12 Nguyễn Thị Vân Triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam Kỉ yếu hội thảo khoa học Đạo làm người trong văn hóa VN 2016
13 Nguyễn Thị Thúy Hương Triết lý về mối quan hệ giữa con người trong truyện cổ tích Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo “Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam” 2016
14 Cao Thị Sính Triết lý cộng đồng trong lối sống tiểu nông Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam", NXB Lý luận chính trị. 2016 Trang 378- 389
15 Nguyễn Văn Thỏa “Triết lý đạo đức trong ca dao, tục ngữ Việt Nam” Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam” 2016 tr. 219 -tr. 231
16 Hoàng Thúc Lân Từ đạo thầy trò trong tục ngữ, ca dao, suy ngẫm về đạo thầy trò trong xã hội Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nxb Lý luận chính trị, 2016 tr 179 -192
17 Phạm Thị Quỳnh Triết lý của người Việt về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên (qua tục ngữ, ca dao) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam", Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 2016
18 Hoàng Phương Thảo Triết lý nhân sinh trong tục ăn trầu của người Việt 2016
19 Hoàng Phương Thảo Đạo Hiếu trong kinh Thiện Sinh 2016
20 Nguyễn Thị Thường Triết lý nhân sinh trong hương ước làng Việt 2016 tr. 286-296
21 Dang Xuan Thu, Vu Quoc Trung, Nguyen Manh Nghia, and Nguyen Cao Khang Effects of Fe doping on the structural, optical and magnetic properties of TiO2 nanoparticles "Journal of Electronic Materials " 2016 Vol 45. No 9, 4825-4830
22 Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, and Nguyen Van Minh Band gap narrowing of titanium dioxide by iron doping for enhancement photocatalytic performance in nanohybrids with CNTs materials "Journal of Electronic Materials " 2016 Vol. 45, No. 10, 5375-5380
23 Anh-Tuan Hoang, Thi-Thu-Trang Tran, Duc-Anh Le "Mott Transition in the Asymmetric Hubbard Model at Half-filling: Equation of Motion Approach" J. Kor. Phys. Soc 2016 68, 238
24 Anh-Tuan Hoang, Duc-Anh Le Critical Behavior near the Mott Transition in the Half-filled Asymmetric Hubbard Model Physica B, 2016 485, 121–126
25 Nguyen Cao Khang, Duong Quoc Van, Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Minh, Phan Ngoc Minh Remarkably enhanced photocatalytic activity by sulfur-doped titanium dioxide in nanohybrids with carbon nanotubes "Jurnal of Physics and Chemistry of Solids " 2016 Volume 99 Pages 119–123

Trang hiện tại: 1
1 2 3 4 5